Vertalingen/Translations

 
Taalcombinaties
Nederlands - Engels / Engels - Nederlands / Duits - Nederlands / Duits - Engels
Specialisaties
Webteksten, Algemene Marketing, Toerisme, Literatuur, Oenologie/Culinair (CAT-tool -Wordfast)
Kwalificaties
HBO vertaler Engels (afgestudeerd aan de Hogeschool West-Nederland)
Vertaalcursus Accountancy Terminologie (Chris Odijk, Amsterdam)
Cursus Webredactie Compleet (De Redactie)
Lid van het NGTV
Recente Opdrachtgevers
Vertaalbureau "De Drechtsteden": Vertaling DU-EN van een overeenkomst.
Barracudamail:  vertaling NL-EN van de websitetekst en T&Cs / vertaling EN-NL van foldermateriaal.
Online Department: vertaling NL-EN van webteksten.
Tarieven
Tarieven zijn afhankelijk van de tekst en de omvang van het project. Over het algemeen gelden de volgende tarieven:
Vertalingen: EUR 0,09 - 0,12 per woord (brontekst)
Proeflezen: EUR 0,03 per woord (geen machinevertalingen)
Tekstschrijven & Transcreation: EUR 40,- per uur.
(tarieven zijn excl. BTW / De algemene voorwaarden van het NGTV zijn van toepassing)  
 
 


   
 
Language Pairs
Dutch - English / English - Dutch / German - Dutch / German - English
Specialization
Texts for websites, General Marketing, Tourism, Literature, Oenology/Culinary  (CAT-tool: Wordfast)
Qualifications
Bachelor's Degree Translation English (University of West-Nederland)
Translation Accountancy Terminology Course (Chris Odijk, Amsterdam)
Web Editing Course (de Redactie)
Member of NGTV
Recent Clients
Vertaalbureau "De Drechtsteden": G-EN translation of an agreement.
Barracudamail: DU-EN translation of website text and T&Cs / EN-DU translation of an information flyer.
Online Department: DU-EN translation of various website texts.
Rates
Rates depend on the text and the size of the project. On average the following rates apply:
Translation: EUR 0.09 - 0.12 per word (source text)
Proofreading: EUR 0.03 per word (no computer translations)
Copywriting & Transcreation: EUR 40.- per hour.
(rates are excl VAT / Terms and Conditions of NGTV are applicable)